Posjetite Pik.ba blog
Četiri godine sa Vama!
Prodaje
50% verifikovan. Korisnik još nije verifikovao email adresu.
Korisnik je beta tester nove verzije PIK.ba!

Opcije

3D prikazi i animacije

PIK ID: 1487320

Cijena

Po dogovoru


Informacije

Kategorija

Zamjena
Ne


Artikal

Vrsta oglasa
Prodaja

Pik ID

Datum objave

Broj pregleda
177


Lokacija korisnika i dostupnost artikla

Kanton / Regija

Grad / Naselje / Mjesto

Dostupnost artikla
Svugdje


Novo

Detaljne informacije

Kratki opis

Izrada projektne dokumentacije za sve tipove objekata

Detaljni opis


PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SVE VRSTE OBJEKATA


- IDEJNI PROJEKTI


- GLAVNI PROJEKTI


- IZVOĐAČKI PROJEKTI


- PROJEKTI IZVEDENOG STANJA


Inžinjerski tim, uz saradnju sa prestižnim projektantskim kućama u zemlji i regionu, izrađuje Kvalitetno, Brzo i Povoljno projektnu dokumentaciju za sve vrste objekata ( individualni stambeni objekti, kuće, stambene zgrade, poslovni objekti, javni objekti, indusjski, sportski...).


Projektnu dokumentacija za objekte visokogradnje čine:


- PROJEKAT ARHITEKTURE


- projektni zadatak


- tehnički opis


- predmjer i predračun radova


- šema stolarije


- proračun termičke i zvučne zaštite


- grafički prilozi


- situacioni prikaz


- osnove temelja, karakterističnih etaža i krova


- poprečni i podužni presjeci objekta


- fasade


- trodimenzionalni prikazi


- projekat uređenja terena i ozelenjavanja


- PROJEKAT KONSTRUKCIE


- tehnički izvještaj


- tehnički uslovi za izvođenje radova


- predmjer i predračun radova


- statičko-dinamički proračun i dimenzionisanje svih elemenata konstrukcije


- grafički prilozi


- dispozicioni prikaz objekta


- osnove i presjeci konstrukcije sa planom pozicija


- planovi oplate


- planovi armature


- radionički crteži i detalji


- specifikacija i rekapitulacija armature


- specifikacija i rekapitulacija drvene građe i čelilnih elemenata


- dokaznice materijala


- PROJEKAT VODOVODA I KANALIZACIJE


- tehnički opis


- tehnički uslovi za izvođenje radova


- predmjer i predračun radova


- hidraulički proračun


- grafički prilozi


- šeme priključka instalacija


- šema razvoda po karakterističnim etažama


- šema razvoda u karakterističnim prostorijama


- izometrijski prikaz instalacija


- dokaznice materijala


- PROJEKAT ELEKTRO-INSTALACIJA


- tehnički izvještaj


- predmjer i predračun radova


- proračun instalisane i istovremene snage


- proračun 10 KV i 1 KV vodova, i eventualni proračun trafo stanice


- proračun spoljašnjeg i unutrašnjeg osvjetljenja, instalacija termičkih potrošača, i elektromotornog pogona


- proračnun zaštitnog uzemljenja i gromobranske zaštite


- proračun instalacija signalnih i telekomunikacionih sisteme i drugo


- grafički prilozi


- situacioni plan sa priključkom vodova na infrastrukturu


- blok šeme glavnog razvoda unutrašnjih elektroenergetskih, signalnih i telekomunikacionih instalacija


- crteži glavnog razvoda po etažama


- crteži unutrašnjih instalacija osvjetljenja, instalacija termičkih potrošača, elektromotornog pogona, instalacija signalnih i telekomunikacionih sistema


- crteži uzemljenja i gromobranske zaštite


- ctreži eventualne trafo stanice i spoljnjeg osvjetljenja


- PROJEKAT MAšINSKIH INSTALACIJA


- tehnički opis


- tehnički uslovi izvođenja radova


- predmjer i predračun radova


- proračun i dimenzionisanje sa izborom opreme


- grafički prilozi


- situacioni prikaz sa definisanim priključcima


- dispozicioni crteži opreme i instalacija


- potrebne osnove, presjeci, detalji, aksonometrijske šeme i drugo.


.....................................................................................................................................


Osim za objekte visokogradnje izrađujemo tehničku dokumentaciju za:


- Sve vrste inžinjerskih objakata i konstrukcija ( mostovi, propusti, zidovi, rezervoari ... )


- Objekte niskogradnje ( putevi i saobraćajnice )


- Hidrotehničke objekte


- Uređenje terena i prostorno planiranje


.....................................................................................................................................


NAJPOVOLJNIJI PUT DO PROJEKTA ZA GRADLJU ILI LEGALIZACIJU OBJEKATA


_ projektant_


kontakti:


telefon 066 51 33 99


E-mail projektant1@yahoo.com


Nazad na vrh